ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស​ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន​៣ខែ ជូន​គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺឆ្លងកូវីដ១៩ (COVID-19)