ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ឯកឧត្តម ជីវ សុងហាក់ រដ្ឋលេខាធិការ​​ ក្រសួងយុត្តិធម៌ បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន៦ខែ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺឆ្លងកូវីដ១៩ (COVID-19)