នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិ្តធម៌​ បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង ទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ត និងចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារសព សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន សមាជិករដ្ឋសភា​ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅភូមិគ្រឹះសម្តេចវិបុល​បញ្ញាសុខ​ អាន​ ។
នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិ្តធម៌​ បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង ទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ត និងចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារសព សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន សមាជិករដ្ឋសភា​ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅភូមិគ្រឹះសម្តេចវិបុល​បញ្ញាសុខ​ អាន​ ។