ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 0, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
67 ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងវិសោធកម្មត្រឹមឆ្នាំ ២០១៧ 12 09 January 2015
206 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា (០០១/០១០៨) 2 18 January 2008
337 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែម សំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ (០០១/០៧០៤) 1 13 July 2005
338 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំព្រះបរមងារ និងព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិ​ថ្វាយដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រ​និងព្រះរាជមហេសី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (០០១/១២០៤) 1 29 October 2004
85 ពិធីសារ​ និងពិធីសារទី២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​​ទំនិញនៅក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​ សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ​ក្នុងចំណោម​ប្រទេស​សមាជិក នៃ​សមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(០០១/០១១៤) 12 06 January 2014
345 អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ​ស្តីពីការធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ីចង្វាក់​គ្នានៃការកំណត់​មុខទំនិញ និងប្រព័ន្ធលេខកូដ(០០១/០១០៣) 11 20 January 2003
226 ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ (០០១/០១០៧) 2 10 January 2007
355 ច្បាប់ស្តីពីការ​ទូទាត់ថវិកា​ទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០០(០០១/០១០២) 2 07 January 2002
111 អនុសញ្ញាស្តីពីការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ពីគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ,អនុសញ្ញាស្តីពីសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរ (០០១/០១១៣) 11 12 January 2013
Page 1 of 45