ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
29376 អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​មាត្រា១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ២៦៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មការបណ្ឌិត​សភា​ទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់​ អនុក្រឹត្យ 05 January 2021
29454 សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់​ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ​រវាងកម្ពុជា និងកូរ៉េ​ (០២៥/១១២០) ច្បាប់ 14 November 2020
29307 ១.ពាក្យ​សុំចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29347 ២.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការកែតម្រូវកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29348 ៣.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យា (១៣១០២០) ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29349 ៤.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ ឬ អសយដ្ឋាន ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29350 ៥.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការលុបការចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29351 ៦.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29352 ៧.ពាក្យសុំអោយចេញលិខិតបញ្ជាក់ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29426 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការធ្វើអនុបយោគផ្ទៃដីទំហំ ១២ ០១៦ (ដប់ពីរពាន់ដប់ប្រាំមួយ) ហិកតា ស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាពនៃតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស «បូកគោ» ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពត និងខេត្តព្រះសីហនុ ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ(០៦០/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 05 August 2020
29333 ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧២០/៧៦៦ ស្តីពីការ​កំណត់​ងារសម្រាប់​ចៅក្រម និង​ព្រះរាជអាជ្ញាតាមមុខតំណែង (៧៦៦/០៧២០) ព្រះរាជក្រឹត្យ 18 July 2020
29330 ច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ (០២០/០៦២០) ច្បាប់ 27 June 2020
29331 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ (០២១/០៦២០) ច្បាប់ 27 June 2020
29338 ច្បាប់ស្តីពីកប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទាន​ដល់ការរីកសាយភាពអាវុធមហាប្រល័យ (០១៩/០៦២០) ច្បាប់ 27 June 2020
29444 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ធ្វើអនុបយោគ(០៧៧/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 28 May 2020
29445 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ឆ្វៀលដីទំហំ ២១ហិកតា ៣៥អា ៥២សង់ទីអា ស្ថិតនៅភូមិ៣ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ចេញពីដីគម្រប​ព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២ ធ្វើអនុបយោគ​ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងផ្តល់​កម្មសិទ្ធិ​ជូនឈ្មោះ ហេង ទី (០៧៨/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 28 May 2020
29443 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ធ្វើអនុបយោគប្តូរចំណាច់ថ្នាក់​ពីទ្រព្យសម្បត្តិ​សាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកជាទ្រព្យសម្បត្តិ​ឯកជនរបស់រដ្ឋ (០៧៦/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 27 May 2020
29431 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ អនក្រ.បក ស្តីពីក ារបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំប្រាំពីរ (០៦៤/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29432 -អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំជញ្ជាំង (០៦៥/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29433 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតគិរីយង់ (០៦៦/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29434 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ អនក្រ.បក ស្តីពីក ារបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំទាក់ទ្រាំង (០៦៧/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29435 -អនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំព្រះនេត្រព្រះ (០៦៨/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29436 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំព្រះ-ភ្នំវែង (០៦៩/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29437 អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំយាយសំ (០៧០/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29438 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំបាក់ (០៧១/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29439 អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំស្វាយ (០៧២/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29440 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៣ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា៩ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៥១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការផ្ទេរធនធានពីថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ (០៧៣/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29441 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៤ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេឥណទានថវិកា (០៧៤/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29442 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០៧៥/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29328 ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥២០/៥៥៤ ស្តីពីការតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការ ចំនួន១ និទីប្រឹក្សា​អម​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ ចំនួន ០៣រូប ព្រះរាជក្រឹត្យ 23 May 2020
Page 1 of 19