ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
216 កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្ម​ពេញលេញ​នៃសេវាកម្មុដឹកជញ្ជូន​ទំនីញតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ២ និងកិច្ចព្រមព្រៀង​ពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ៦ (០០២/០២១១) ច្បាប់ 09 February 2011
218 ច្បាប់កែតម្រូវស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១០(០៣/០២១១) ច្បាប់ 09 February 2011
219 កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍​ និងសាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌា,កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីពាណិជ្ជកមម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងសមាគមអា ច្បាប់ 09 February 2011
217 កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីបត្យាប័នរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(០០១/០១១១) ច្បាប់ 06 January 2011
253 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១១(០១៧/១២១០) ច្បាប់ 22 December 2010
7013 អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៧​អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា ក្រឹត្យ-ច្បាប់ 07 December 2010
23061 ព្រះរាជក្រឹត្យ នស​/​រកត​/០៨១០/៦៧៦ ស្ដីពី​ការតែងតាំង​ឯកឧត្ដម យស យុ​ទ្ធី និង​លោកជំទាវ កែវ សាវឿន ជាទី​ប្រឹក្សា​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា មាន​ឋានៈ​ស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ បន្ថែម​លើ​មុខងារ​បច្ចុប្បន្ន ក្រឹត្យ-ច្បាប់ 19 August 2010
249 ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង(១៣/០៧១០) ច្បាប់ 10 July 2010
246 ច្បាប់ស្តីពីការយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទា់ត​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ទៅក្រុមហ៊ុន​ខេមបូឌាទ្រែនមីសិន លីមីធីត(០១០/០៦១០) ច្បាប់ 30 June 2010
244 ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹង​ទាក់ទងនឹង​ឋានៈបុគ្គល(០០៨/០៦១០) ច្បាប់ 08 June 2010
242 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើចំណែក​ឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេស​(០០៦/០៥១០) ច្បាប់ 24 May 2010
240 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(០០៤/០៤១០) ច្បាប់ 17 April 2010
239 ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍(០០៣/០២១០) ច្បាប់ 26 February 2010
238 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៧(០០២/០២១០) ច្បាប់ 26 January 2010
326 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១០ (២៦/១២០៩) ច្បាប់ 16 December 2009
325 ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី(២៥/១២០៩) ច្បាប់ 05 December 2009
91 ច្បាប់ស្តីពីការស្មុំកូនអន្តរប្រទេស(០២៤/១២០៩) ច្បាប់ 03 December 2009
324 ច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់​អាវុធគីមី អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ អាវុធជីវសាស្រ្ត​ និងអាវុធ​វិទ្យុសកម្ម​(២៣/១២០៩) ច្បាប់ 03 December 2009
223 ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ (២២/១១០៩) ច្បាប់ 30 November 2009
318 ច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្រ្តកម្ពុជា(១៦/០៨០៩) ច្បាប់ 11 August 2009
312 ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ជនពិការ (១០/០៧០៩) ច្បាប់ 03 July 2009
310 ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(០៨/០៦០៩) ច្បាប់ 20 June 2009
311 ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៩(០៩/០៦០៩) ច្បាប់ 20 June 2009
309 ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍(០៧/០៥០៩) ច្បាប់ 10 June 2009
7732 ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រកត​/០៥០៩/៦០២​ស្ដីពី​ការទទួលស្គាល់​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុង​អាណត្តិ​ទី​១ ​ ក្រឹត្យ-ច្បាប់ 29 May 2009
303 ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តយល់ព្រមលើ​ការធានាទូទាត់​ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​មីសែល ខបភើរេសិន (០១/០១៩) ច្បាប់ 26 January 2009
304 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកា​ទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ​ ២០០៦ (០២/០១០៩) ច្បាប់ 26 January 2009
305 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុន​ឆាយណា ណេសិន​ណលហេវី ម៉ាស៊ីនណឹរី ខបភើរេសិន(០៣/០១០៩) ច្បាប់ 26 January 2009
345 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៩(២០/១២០៨) ច្បាប់ 27 December 2008
344 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនផៅវ៉ឺ ស៊ីនណឹជី ខបភើរេសិន (១៩/០៦០៨) ច្បាប់ 02 June 2008
Page 10 of 20