ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសា ប្រភេទឯកសា ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស) ចែករំលែក
28143 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៧៧/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 25 December 2018
28144 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៨ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៧៨/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 25 December 2018
28145 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៩ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៧៩/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 25 December 2018
28146 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៨០/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 25 December 2018
28275 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៧ សសរ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីសម្របសម្រួលរៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី១០ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម (០៩៧/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 25 December 2018
28276 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៩៨ សសរ ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី ១៣ ឆ្នាំ ២០២០ (០៩៨/‌១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 25 December 2018
28518 ប្រកាសលេខ ១៦១៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ (១៦១៣/១២១៨) ប្រកាស 24 December 2018
28519 ប្រកាសលេខ ១៦១៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធីនៃការចុះ ការជម្រះ និងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីខ្មៅ (១៦១៤/១២១៨) ប្រកាស 24 December 2018
28516 ប្រកាសលេខ ១៦០៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើការប្រមូលចំណូលពីសេវាសាធារណៈដោយអគ្គនាយដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៦០៩​/១២១៨) ប្រកាស 21 December 2018
28517 ប្រកាសលេខ ១៦១០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើត​ក្រុមការងារដើម្បីរៀបចំគម្រោង​បង្កើត «ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងធម្យមកម្ពុជា (១៦១០/១២១៨) ប្រកាស 21 December 2018
28660 ប្រកាសលេខ ១៤០៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ (១៤០៥/១២១៨) ប្រកាស 19 December 2018
27454 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៩ សហវ ស្តីពី ការកែសម្រួលក្រុមការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្ស (០៦៩/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 19 December 2018
28138 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧២ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការតម្លើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា (១៧២/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 18 December 2018
28139 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៣ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកែប្រែតម្លៃឯកតា នៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៧៣/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 18 December 2018
28272 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៨ សហវ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការមេរួមស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (០៦៨/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 17 December 2018
28273 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៥ សសរ ស្តីពី ការផ្ទេរសិទ្ធិការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (០៩៥/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 15 December 2018
28136 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧០ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៧០/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 14 December 2018
28137 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧១ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា​ (១៧១/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 14 December 2018
28133 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៨ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកែមស្រួលផ្ទៃបឹងជើងឯក ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យ និងខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល (១៦៨/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 13 December 2018
28135 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា​ (១៦៩/១២១៨) អនុក្រឹត្យ 13 December 2018
28661 ប្រកាសលេខ ១៣៥៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី ការតែងតាំងគណនេយ្យករប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល (១៣៣៤/១២១៨) ប្រកាស 13 December 2018
28274 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៩៦ សសរ ស្ដីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្ដុភារកម្ម និងគណៈកម្មាធិការជាតិភស្ដុភារកម្ម (០៩៦/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 12 December 2018
28515 ប្រកាសលេខ ១៦០៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៦០៨​/១២១៨) ប្រកាស 12 December 2018
29267 សន្ធិសញ្ញា​ស្ដី​ពី​បត្យាប័ន​ រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​(០១៦​/‌​១២១៨​) ច្បាប់ 12 December 2018
29268 ច្បាប់ ស្ដីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៩ (០១៧/១២១៨) ច្បាប់ 12 December 2018
29269 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៧ (០១៨/១២១៨) ច្បាប់ 12 December 2018
28164 សារាចរលេខ ០៧ សរ ស្ដីពី ការកំណត់នីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្សរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីយួយៗ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេងទៀត (០០៧/១២១៨) សារាចរណែនាំ 12 December 2018
28512 ប្រកាសលេខ ១៣៣៥ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការប្រគល់សិទ្ធិជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិលើឥណទានថវិកាចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិក ជូនប្រធានអង្គភាពថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៣៣៥/១២១៨) ប្រកាស 11 December 2018
28513 ប្រកាសលេខ ១៣៣៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការប្រគល់សិទ្ធិជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិលើរជ្ជទេយ្យចំណូល ជូនប្រធានអង្គភាពថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៣៣៦/១២១៨) ប្រកាស 11 December 2018
28514 ប្រកាសលេខ ១៣៣៧ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការប្រគល់សិទ្ធិជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិលើរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន ជូនប្រធានអង្គភាពថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៣៣៧/១២១៨) ប្រកាស 11 December 2018
Page 5 of 250