ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
25327 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពី​ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មវិញ្ញាបនបត្រម៉ូលដែល មានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម​ (០១៦/១១១៧) ច្បាប់ 22 November 2017
25329 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទទួលស្គាល់សុពលភាពនៃប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុប (០១៧/១១១៧) ច្បាប់ 22 November 2017
25331 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទូលំទូលាយ និងកិច្ចព្រមព្រៀង​មួយចំនួនទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង​នេះរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (០១៨/១១១៧) ច្បាប់ 22 November 2017
8747 ច្បាប់ស្តីពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម​ (០១៤/១១១៧) ច្បាប់ 17 November 2017
6012 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ​ (០១៣/១០១៧) ច្បាប់ 25 October 2017
6013 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ (០១២/១០១៧) ច្បាប់ 25 October 2017
6014 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា​ (០១១/១០១៧) ច្បាប់ 25 October 2017
6015 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត​ (០១០/០៧១៧) ច្បាប់ 25 October 2017
25321 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុន អាឡិច ខបភើរេសិន (០០៨/០៧១៧) ច្បាប់ 29 July 2017
25322 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា អេណើជី ឯ.ក II (០០៩/០៧១៧) ច្បាប់ 29 July 2017
3204 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ (០០៧/០៧១៧) ច្បាប់ 28 July 2017
4559 ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា (០០៦/០៧១៧) ច្បាប់ 21 July 2017
4540 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់់ព្រមលើពិធីសារទី៣ ធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(០០៥/០៥១៧) ច្បាប់ 11 May 2017
4539 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ (០០៤/០៤១៧) ច្បាប់ 28 April 2017
4107 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ(០០៣/០៣១៧) ច្បាប់ 07 March 2017
3056 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក(០០២/០១១៧) ច្បាប់ 26 January 2017
3226 ច្បាប់ ស្តីពី ការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥ (០០១/០១១៧) ច្បាប់ 03 January 2017
25461 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៧ (០១៨/១១១៦) ច្បាប់ 15 December 2016
25459 ពិធីសារដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ទី៦ នៃការប្តេជ្ញាបើកចំហសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីសេវា ច្បាប់ 23 November 2016
25460 កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក៣ (០១៨/១១១៦) ច្បាប់ 23 November 2016
25453 ច្បាប់ស្តីពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាល (០១៤/១១១៦) ច្បាប់ 19 November 2016
25457 កិច្ចព្រមព្រៀង,ពិធីសារ,​ស្តីពីការ​បង្កើត​និងការអនុវត្ត​បញ្ជរតែមួយអាស៊ាន (០១៥/១១១៦) ច្បាប់ 19 November 2016
25458 ពិធីសារទី៧ ស្តីពីប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ​ស្តីពីកិច្ចសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទំនិញ ២០១៦ ច្បាប់ 19 November 2016
105 កិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ពិធីសារទី១ ស្តីពីការមិនកំណត់សិទ្ធិហោះហើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណុចណាមួយនៅក្នុងទឹកដីបណ្តាភាគីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ..(១០/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
106 ពិធីសារវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន(១១/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
107 ពិធីសារ​អនុវត្តកញ្ចប់​កិច្ចសន្យាទី ៧ និងទី៨ នៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវអាកាស ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីសេវាកម្ម​ ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារអនុវត្តកញ្ចប់​កិច្ចសន្យាទី៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ(១២/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
108 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​លើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្ស (១៣/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
103 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាល​ហុងគ្រី ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០០៨/០៧១៦) ច្បាប់ 14 July 2016
104 ច្បាប់ស្តីពី យុត្តិធម៌អនីតិជន ច្បាប់ 14 July 2016
197 ពិធីសារបន្ថែម ណាហ្គោយ៉ា កូឡាឡាំពួរ ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ និងសំណងការខូចខាតទៅនឹងពិធីសារកាតាហ្សេណា ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព(១១/០៦១៣) ច្បាប់ 09 June 2016
Page 6 of 19