ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសា ប្រភេទឯកសា ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស) ចែករំលែក
28261 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៤ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយសំណើ និង​សំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល (០៨៤/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 02 November 2018
28263 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៦ សសរ ស្តីពីការចាត់តាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ (០៨៦/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 02 November 2018
28071 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា​(១៣៩/១០១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28072 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤០ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៤០/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28073 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤១ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៤១/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28074 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤២ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៤២/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28075 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៤៣/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28076 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៤៤/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28077 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតតំបន់់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេមបូឌាន-ស៊ីណូ មេធលលីក មេធៀរៀល (១៤៥/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28078 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេមបូឌានចេជាង ហ្គ័រជី (១៤៦/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28079 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ)ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ(១៤៧/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28080 អនុក្រឹត្យលេខ​ ១៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងជើងឯក ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យ និងខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល(១៤៨/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28081 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនូវទីតាំងដីសម្រាប់សាងសង់អគារទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិម៉ឺនជ័យ ស្ថិតក្នុងខេត្តព្រៃវែង(១៤៩/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 01 November 2018
28259 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨២ សសរ ស្តីពី ការតែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិកាតព្វកិច្ចសេវាសកលទូរគមនាគមន៍ (០៨២/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 01 November 2018
28260 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៣ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលមូលនិធិនៃការកសាងសមត្ថភាព និងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន(០៨៣/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 01 November 2018
28090 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៦ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ​សម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ រាជធានីភ្នំពេញ(០៥៦/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 01 November 2018
28091 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៧ សហវ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីសម្រាប់ពន្ធលើដីមិនបានប្រើប្រាស់ រាជធានីភ្នំពេញ(០៥៧/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 01 November 2018
28067 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាប្រាជ្ញាសាស្រ្ត(១៣៥/១០១៨) អនុក្រឹត្យ 31 October 2018
28068 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៦ អនក្រ.បក ​ស្តីពីការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានធុរកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យា ក្រុងព្រះសីហនុ(១៣៦/១០១៨) អនុក្រឹត្យ 31 October 2018
28069 អនុក្រឹត្យលេខ​ ១៣៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល (១៣៧១១១៨) អនុក្រឹត្យ 31 October 2018
28070 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ(១៣៨/១០១៨) អនុក្រឹត្យ 31 October 2018
28258 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨១ សសរ ស្តីពីការចាត់តាំងមន្រ្តីរាជការ-ពិធីការសម្តេច(០៨១១០១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 31 October 2018
28065 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការទទួលស្គាល់សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងអាស៊ីបូព៌ា(១៣៣/១០១៨) អនុក្រឹត្យ 30 October 2018
28066 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៣៤/១០១៨) អនុក្រឹត្យ 30 October 2018
28255 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៧ សសរ ស្តីពីការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតលើកទី៣ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ (០៧៧/១០១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 30 October 2018
28256 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៨ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ (០៧៨/១០១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 30 October 2018
28257 សេចក្តីសម្រេចលេខ​​ ៧៩ សសរ ស្តីពីការចាត់តាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ០៧៩/១០១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 30 October 2018
28238 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៨ សសរ.កពជ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារសៀវភៅ ស ការពារជាតិ ឆ្នាំ២០២០ (០៣៨/១០១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 30 October 2018
28251 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៣ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ(០៧៣/១០១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 26 October 2018
28252 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៤ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ(០៧៤/១០១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 26 October 2018
Page 7 of 250