ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
162 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(០៧/០៧១៥) ច្បាប់ 10 July 2015
159 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់(០៤/០៥១៥) ច្បាប់ 18 May 2015
160 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(០៥/០៥១៥) ច្បាប់ 18 May 2015
161 ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា២៣ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត(០៦/០៥១៥) ច្បាប់ 18 May 2015
157 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត(០២/០៣១៥) ច្បាប់ 26 March 2015
158 ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត(០៣/០៣១៥) ច្បាប់ 26 March 2015
156 ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក(០១/០១១៥) ច្បាប់ 09 January 2015
154 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥(២៦/១២១៤) ច្បាប់ 18 December 2014
76 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា៧៦ និងមាត្រាទាំងឡាយជំពូកទី១៥ថ្មី ដល់ជំពូកទី១៦ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(២២/១០១៤) ច្បាប់ 23 October 2014
153 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម(២៥/១០១៤) ច្បាប់ 23 October 2014
150 ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង(២១/០៧១៤) ច្បាប់ 04 August 2014
148 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ច្បាប់ 17 July 2014
144 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ(១៥/០៧១៤) ច្បាប់ 16 July 2014
145 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា(១៦/០៧១៤) ច្បាប់ 16 July 2014
146 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តម​​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃអង្គចៅក្រម​(១៧/០៧១៤) ច្បាប់ 16 July 2014
147 កិច្ចព្រមព្រៀង​ ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក​ផ្នែកយុត្តិធម៌​ក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណីរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម(១៨/០៧១៤) ច្បាប់ 14 July 2014
141 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលិខិត សន្យាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីធីលុម អេសអេ សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់ ផ្ទេរ និង ប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវា បំភ្លឺសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញ(០១២/០៦១៤) ច្បាប់ 14 June 2014
137 ច្បាប់ ស្តីពី ផ្លូវថ្នល់(០៨/០៥១៤) ច្បាប់ 04 May 2014
138 ច្បាប់ ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១២(០៩/០៥១៤) ច្បាប់ 04 May 2014
135 ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ(០៦/០១១៤) ច្បាប់ 20 January 2014
134 ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាឡិច ខបភើរេសិន(០០៥/០១១៤) ច្បាប់ 14 January 2014
202 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមុខងារសាធារណៈ(១៦/១២១៣) ច្បាប់ 09 December 2013
203 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល(១៧/១២១៣) ច្បាប់ 09 December 2013
204 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម​(១៨/១២១៣) ច្បាប់ 09 December 2013
201 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៤(១៥/១១១៣) ច្បាប់ 28 November 2013
199 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(១៣/០៦១៣) ច្បាប់ 25 June 2013
198 ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា២៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី(១២/០៦១៣) ច្បាប់ 20 June 2013
194 ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្ម(០៨/០៦១៣) ច្បាប់ 09 June 2013
195 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា២៤៧ មាត្រា៣៦៨ មាត្រា៣៧២ និងមាត្រា ៣៨២ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (០៩/០៦១៣) ច្បាប់ 09 June 2013
192 ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៩និង មាត្រា ៣០ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម(០៦/០៦១៣) ច្បាប់ 03 June 2013
Page 8 of 20