ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
193 ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ(០៧/០៦១៣) ច្បាប់ 03 June 2013
190 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា៩ និងមាត្រា១០នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល(០៤/០៣១៣) ច្បាប់ 21 March 2013
191 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិ(០៥/០៣១៣) ច្បាប់ 21 March 2013
189 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនហាយដ្រូ ផៅវ័រ ឡូវើរ សេសាន្ត២(០៣/០៣១៣) ច្បាប់ 13 March 2013
205 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១១(០២/០៣១៣) ច្បាប់ 06 March 2013
214 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៣(១០/១២១២) ច្បាប់ 26 December 2012
210 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១០(០៦/០៥១២) ច្បាប់ 22 May 2012
207 ច្បាប់ស្តីពីការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលទី ៥ (០៣/០១១២) ច្បាប់ 14 January 2012
208 ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ(០៤/០១១២) ច្បាប់ 14 January 2012
209 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម(០៥/០១១២) ច្បាប់ 14 January 2012
25692 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម (០០៨/០៩១២) ច្បាប់ 14 January 2012
188 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ច្បាប់ 02 January 2012
235 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង(០២០/១២១១) ច្បាប់ 21 December 2011
236 ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ(០២១/១២១១) ច្បាប់ 21 December 2011
234 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១២(០១៩/១២១១) ច្បាប់ 15 December 2011
233 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុន​ ខេមបូឌា អ៊ិនធើណេស្បូណល អ៊ិនវេស្តមែន ឌីវើឡុបមែន គ្រុប(១៨/១១១១) ច្បាប់ 30 November 2011
220 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា(០៥/០២១១) ច្បាប់ 19 September 2011
232 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(០១៧/០៨១១) ច្បាប់ 01 August 2011
229 ពិធីសារទី៣ ធ្វើវិសោធនកម្ម​លើសន្ធិសញ្ញា​មិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការ​នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (០១៤/០៧១១) ច្បាប់ 20 July 2011
230 អនុសញ្ញារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ និង​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការកំណត់​ចំណុចប្រសព្វនៃខ្សែព្រំដែនប្រទេសទាំងបី(០១៥/០៧១១) ច្បាប់ 20 July 2011
231 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា អ៊ិនធើណេស្យូណល អ៊ិនវេស្តមែន ឌីវើឡុបមែន គ្រុប(០១៦/០៧១១) ច្បាប់ 20 July 2011
227 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់(០១២/០៧១១)និរាករណ៍ ច្បាប់ 04 July 2011
228 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត(១៣/០៧១១)(និរាករណ៍) ច្បាប់ 04 July 2011
226 ច្បាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ(០១១/០៦១១) ច្បាប់ 17 June 2011
225 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការធានាទូទាត់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាម(១០/០៦១១) ច្បាប់ 03 June 2011
89 ពិធីសារទី២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្ម​លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណីជ្ជកម្ម​ទំនិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទំលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍​និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន(០៨/០៥១១) ច្បាប់ 31 May 2011
221 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៨(០០៦/០៥១១) ច្បាប់ 31 May 2011
222 ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី(០៧/០៥១១) ច្បាប់ 31 May 2011
224 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៩(០០៩/០៥១១) ច្បាប់ 31 May 2011
1093 Law on the Implementation of the Civil Code (007/0511) ច្បាប់ 31 May 2011
Page 9 of 20