ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារីឱ្យចូលរួម កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត នយោបាយ និងនីតិសាស្រ្តភូមិភាគនិរតី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន