ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
អនុក្រឹត្យលេខ៤៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាថិការសន្តិសុខឌីជីថល២០២៤
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥​ អនក្រ.បក ស្តីពី គុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០២៤
ប្រកាសលេខ ០៤៧ អ.ស.ហ.ប្រក ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩អនក្រ.បក ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែម
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣អ​នក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងដូប៉ា ២០២៤
អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឌីជីថលនៅកម្ពុជា ២០២៤-២០៣៥
សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ២០០៧
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦២សសរ.កយ/២៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌
ប្រកាសលេខ ០៦៧ កយ.ប្រក/២៤ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណជាអភិបាលបណ្តោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងក្ស័យធន
សេចក្តីសម្រេចលេខ៧០ស្តីពីការកែសម្រួលសភាពនៃគណៈកម្មការជាតិដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ២០២៣
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៤សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន​្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល មន្រ្តីពន្ធនាគារ មន្រ្តីនគរបាលជាតិ និងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ
អនុក្រឹត្យលេខ ៨០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២១ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការនានាសម្រាប់រៀបចំមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០២៣ និង​កំណត់ទិសដៅអាទិភាពឆ្នាំ២០២៤
អនុក្រឹត្យលេខ ១០១​ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា២០២៣
ប្រកាសលេខ ២២ កយ.ប្រក/២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យផ្នែកទោសប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំព្រឹត្តិបត្រវិស័យច្បាប់ និងយុត្តិធម៌
សេចក្តីណែនាំលេខ ០២ សរណន ស្តីពីការពង្រឹង និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន២០២៤
Page 4 of 5