ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
29504 សារាចរលេខ ០០៤ សហវ.អថ ស្តីពីការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ចំណាថវិកាជាតិ​សម្រាប់អនុវត្ត​ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១ (០០៤/០៥២១) សារាចរណែនាំ 04 May 2021
29472 សេចក្តីណែនាំលេខ​ ០១១ របស់រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ​ ស្តីពីការកែសម្រួល​ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដែល​ត្រូវផ្តល់​អាទិភាព​ក្នុងអំឡុងពេល​អនុវត្ត​វិធានការបិទខ្ទប់​ ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ សេចក្តីណែនាំ 18 April 2021
29468 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥០ សសរ ស្តីពីការកែសម្រួលវិធានការ​ដែលត្រូវ​អនុវត្ត​ក្នុងកំឡុងពេល​បិទខ្ទប់​ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ​ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាល​នៃជំងឺកូវីដ-១៩ សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 17 April 2021
29469 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥១ សសរ ស្តីពីការបន្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងបិទរមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស​ជាបណ្តោះអាសន្ន​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាល​ដាល​នៃ​ជំងឺកូវីដ-១៩ (051/0421) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 17 April 2021
29470 សេចក្តីណែនាំលេខ ០៨៧/២១ របស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស​ (គ.វ.ក.១៩) ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ ជូនដល់បុគ្គលដែល​កំពុងអនុវត្ត​ការបិទខ្ទប់​ភូមិសាស្រ្ត​រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លង​រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ សេចក្តីណែនាំ 17 April 2021
29471 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​ចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រង និង​តាមដានព័ត៌មាន​ថ្លៃទំនិញ​នៅលើទីផ្សារ (០៩២/០៤២១) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 16 April 2021
29473 សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលេខ ​៧១៧៥ ជូនដំណឹងដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ និងសាធារណជន​(៧១៧៥/០៤២១) សេចក្តីជូនដំណឹង 16 April 2021
29466 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨០/២១ សសរ ស្តីពីការបិទខ្ចប់ភូមិសាស្រ្ត​សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ និងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ដែលជាតំបន់​មានការឆ្លងរាល​ដាល​នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិកការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១ (០៨០/០៤២១) សេចក្តីសម្រេចរបស់​សាលារាជធានី-ខេត្ត​ 09 April 2021
29465 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១០៤៥ ប្រក ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះបុគ្កលដែល​មិនគោរព​វិធានការរដ្ឋបាល​ក្នុងការទប់ស្កាត់​ ការឆ្លងរាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ​និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត (១០៤៥/០៤២១) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08 April 2021
29462 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ អនក្រ.បក ស្តីពីវិធានការរដ្ឋបាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត (០៥៧/០៣២១) អនុក្រឹត្យ 31 March 2021
29467 ប្រកាសលេខ ០៨១ ប្រក ស្តីពីកាតព្វកិច្ច​ពាក់ម៉ាស និង​កាតព្វកិច្ច​រក្សាគម្លាត​សុវត្ថិភាព​ក្នុងអំឡុងពេល​នៃការឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ (០៨១/០៣២១) ប្រកាស 22 March 2021
29457 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៧ សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 17 March 2021
29458 ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹង​វិធានការទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត​ សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 17 March 2021
29460 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ អនក្រ.បក ស្តីពីវិធាន​សុខាភិបាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាល​នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត អនុក្រឹត្យ 12 March 2021
29456 ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីឌ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ​ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត(០០៤/០៣២១) (ភាសាចិន) ច្បាប់ 12 March 2021
29455 ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីឌ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ​ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត(០០៤/០៣២១) ច្បាប់ 11 March 2021
29499 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ អនក្រ.បក ស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ (០៣២/០៣២១) អនុក្រឹត្យ 04 March 2021
29498 អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការធ្វើអនុបយោគផ្ទៃដីទំហំ ១០០ (មួយរយ) ហិកតាស្ថិតនៅឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ (០៣១/០៣២១) អនុក្រឹត្យ 03 March 2021
29497 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០២៩/០២២១) អនុក្រឹត្យ 24 February 2021
29463 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​មាត្រា៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការ​សុខាភិបាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ និងឆ្លើយ​តបការឆ្លងរាលដាល​ជអន្តរជាតិ​នៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូល (០២៨/០២២១) អនុក្រឹត្យ 18 February 2021
29496 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ ​អនក្រ.បក ស្តីពី វិធានការចត្តាឡឺស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (០២៧/០២២១) អនុក្រឹត្យ 18 February 2021
29495 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេឥណទានថវិកា (០២៦/០២២១) អនុក្រឹត្យ 17 February 2021
29493 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា៤ មាត្រា៦ មាត្រា៨ មាត្រា១០ និង មាត្រា១១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ២៣៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី ការបង្កើត មូលនិធិបរិស្ថាន និងសង្គម (០២៤/០២២១) អនុក្រឹត្យ 16 February 2021
29494 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹង ទីប្រជុំជន (០២៥/០២២១) អនុក្រឹត្យ 16 February 2021
29490 អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (០២០/០២២១) អនុក្រឹត្យ 15 February 2021
29491 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (០២១/០២២១) អនុក្រឹត្យ 15 February 2021
29492 អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (០២២/០២២១) អនុក្រឹត្យ 15 February 2021
29489 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា៧ មាត្រា១២ មាត្រា១៣ មាត្រា១៤ ឧបសម្ព័ន្ធ២ ឧបសម្ព័ន្ធ៣ និងឧបសម្ព័ន្ធ៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៨០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការចាត់ថ្នាក់ និងការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី (០១៩/០២២១) អនុក្រឹត្យ 10 February 2021
29488 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស លើមុខទំនិញរថយន្តមួយចំនួន​(០១៨/០២២១) អនុក្រឹត្យ 09 February 2021
29486 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទួលព័ន្ធតាឡី បឹងស្នេហ៍ (០១៦/០២២១) អនុក្រឹត្យ 05 February 2021
Page 1 of 21