ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
363 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា​ (០១១/១០១៧) ច្បាប់ 25 October 2017
429 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារ(០១១/០៦១៨) ច្បាប់ 26 June 2018
475 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ពិធីសារ​ទីពីរស្តីពីវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគ​ទូលំទូលាយអាស៊ាន (011/0320) ច្បាប់ 27 March 2020
312 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសការកាន់អាវុធ និងការពាក់សំលៀកបំពាក់ ឯកសណ្ឋានដោោយខុសពីបទបញ្ជា ក្រឹត្យ-ច្បាប់ 08 February 1992
585 សេចក្តីណែនាំលេខ​ ០១១ របស់រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ​ ស្តីពីការកែសម្រួល​ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដែល​ត្រូវផ្តល់​អាទិភាព​ក្នុងអំឡុងពេល​អនុវត្ត​វិធានការបិទខ្ទប់​ ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ សេចក្តីណែនាំ 18 April 2021
492 អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​អត្រាអាករនាំចេញ​លើ​មុខទំនិញ​កៅស៊ូ (០១២/០២២១) អនុក្រឹត្យ 19 February 2020
595 អនុក្រឹត្យលេខ ១២អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើត​តំបន់​​បេតិកភណ្ឌ​ធម្មជាតិ​ ភ្នំ​ព្រះគុហារហ្លួង (០១២/០២២១) អនុក្រឹត្យ 22 January 2021
4 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម​ និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម​ (១២/១១៩៩) ច្បាប់ 18 November 1999
6 ច្បាប់ស្តីពីប្រៃសណីយ៍(១២/០៧០២) ច្បាប់ 11 July 2002
21 ពិធីសារ​អនុវត្តកញ្ចប់​កិច្ចសន្យាទី ៧ និងទី៨ នៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវអាកាស ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីសេវាកម្ម​ ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារអនុវត្តកញ្ចប់​កិច្ចសន្យាទី៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ(១២/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
28 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលិខិត សន្យាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីធីលុម អេសអេ សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់ ផ្ទេរ និង ប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវា បំភ្លឺសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញ(០១២/០៦១៤) ច្បាប់ 14 June 2014
48 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២១ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា(១២/១២១៥) ច្បាប់ 11 December 2015
64 ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា២៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី(១២/០៦១៣) ច្បាប់ 20 June 2013
87 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់(០១២/០៧១១)និរាករណ៍ ច្បាប់ 04 July 2011
124 ធម្មនុញ្ញនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍(១២/០៣០៨) ច្បាប់ 31 March 2008
138 ច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា(១២/០៥០៧) ច្បាប់ 22 May 2007
174 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០១ (១២/០៤០៥) ច្បាប់ 02 April 2005
197 ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍(១២/០៧០២) ច្បាប់ 11 July 2002
207 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើត​ឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ​កម្ពុជា​ដើម្បីកាត់សេចក្តី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅ​ក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រធិបតេយ្យ(០១២/០៨០១) ច្បាប់ 10 January 2001
220 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០១(១២/១២០០) ច្បាប់ 30 December 2000
253 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (០១២/០១៩៦) ច្បាប់ 24 January 1996
300 ច្បាប់វិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និង​បញ្ជីពាណីជ្ជកម្ម (១២/១១៩៩) ច្បាប់ 18 November 1999
362 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ (០១២/១០១៧) ច្បាប់ 25 October 2017
400 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី (០១២/០៦១៨) ច្បាប់ 28 June 2018
476 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ពិធីសារ​ទីបីស្តីពីវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគ​ទូលំទូលាយអាស៊ាន (012/0320) ច្បាប់ 27 March 2020
313 ច្បាប់ស្តីពីការបន្តនីតិកាលទី១ របស់រដ្ឋសភានៃរដ្ឋកម្ពុជា​ ក្រឹត្យ-ច្បាប់ 08 February 1992
493 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០១៣/០២២១) អនុក្រឹត្យ 21 February 2020
596 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​តំបន់​​បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំទទុង-ភ្នំតូច (០១៣/០២២១) អនុក្រឹត្យ 22 January 2021
22 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​លើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្ស (១៣/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
65 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(១៣/០៦១៣) ច្បាប់ 25 June 2013
Page 10 of 26