ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
199 ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល​មេរោគអេដស៌/ជំងឺអេដស៌(HIV/AIDS)(១៥/០៧០២) ច្បាប់ 29 July 2002
205 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០២(១៥/១២០១) ច្បាប់ 31 December 2001
256 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទេសចរណ៍(១៥/០១៩៦) ច្បាប់ 24 January 1996
302 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០០(១៥/១២៩៩) ច្បាប់ 25 December 1999
367 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា ៦ មាត្រា ៤១ មាត្រា ៤២ មាត្រា ៤៣ និងមាត្រា ៩៥ នៃច្បាប់ស្តីពីជលផល(០១៥/១១១៧) ច្បាប់ 22 November 2017
403 ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា (០១៥/០៧១៨) ច្បាប់ 06 July 2018
419 កិច្ចព្រមព្រៀង,ពិធីសារ,​ស្តីពីការ​បង្កើត​និងការអនុវត្ត​បញ្ជរតែមួយអាស៊ាន (០១៥/១១១៦) ច្បាប់ 19 November 2016
479 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ហាន សេង ខូល ម៉ាញ សម្រាប់គម្រោង​វិនិយោគសាងសង់​ខ្សែបណ្តាញ​បញ្ជូន​អគ្គិសនី តង់ស្យុង២៣០គីឡូវ៉ុល តភ្ជាប់ពី​រោងចក្រ​អគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម​ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មកអនុស្ថានីយ៍សៀមរាបខាងកើត (015/0420) ច្បាប់ 28 April 2020
316 ច្បាប់ស្តីពីការកែប្រែអង្គការចាត់តាំង​ តួនាទី ភារកិច្ចរបស់ទីស្តីការរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រឹត្យ-ច្បាប់ 08 February 1992
496 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១ មាត្រ២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៥៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីចំណូល និងការបែងចែក​ចំណាយមូលនិធិអភិរក្ស​ និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អង្គរ (០១៦/០២២០) អនុក្រឹត្យ 25 February 2020
599 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទួលព័ន្ធតាឡី បឹងស្នេហ៍ (០១៦/០២២១) អនុក្រឹត្យ 05 February 2021
30 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា(១៦/០៧១៤) ច្បាប់ 16 July 2014
50 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦(១៦/១២១៥) ច្បាប់ 17 December 2015
67 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមុខងារសាធារណៈ(១៦/១២១៣) ច្បាប់ 09 December 2013
91 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា អ៊ិនធើណេស្យូណល អ៊ិនវេស្តមែន ឌីវើឡុបមែន គ្រុប(០១៦/០៧១១) ច្បាប់ 20 July 2011
114 ច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្រ្តកម្ពុជា(១៦/០៨០៩) ច្បាប់ 11 August 2009
127 ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(១៦/០៥០៨) ច្បាប់ 13 May 2008
142 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក(១៦/០៦០៧) ច្បាប់ 29 June 2007
157 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា ៦៣ នៃបទប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការ​ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្ត​នៅប្រទេសកម្ពុជា​សម័យអន្តរកាល(១៦/០៦០៦)និរាករណ៍ ច្បាប់ 23 June 2006
177 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​អាវុធ​ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ(១៦/០៦០៥) ច្បាប់ 01 June 2005
200 ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ(១៦/០៨០២) ច្បាប់ 31 August 2002
257 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (១៦/០១៩៦) ច្បាប់ 24 January 1996
413 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពី​ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មវិញ្ញាបនបត្រម៉ូលដែល មានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម​ (០១៦/១១១៧) ច្បាប់ 22 November 2017
420 ពិធីសារទី៧ ស្តីពីប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ​ស្តីពីកិច្ចសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទំនិញ ២០១៦ ច្បាប់ 19 November 2016
443 សន្ធិសញ្ញា​ស្ដី​ពី​បត្យាប័ន​ រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​(០១៦​/‌​១២១៨​) ច្បាប់ 12 December 2018
446 ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ (០១៦/១១១៩) ច្បាប់ 02 November 2019
614 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុន ហាន សេង ខូល ម៉ាញ សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់​រោងចក្រអគ្គិសនី​ដុតធ្យូងថ្មអនុភាព២៦៥មេហ្គាវ៉ាត់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (០១៦/០៤២០) ច្បាប់ 23 April 2020
317 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើត​ទីស្តីការរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសន្តិសុខជាតិ ក្រឹត្យ-ច្បាប់ 08 February 1992
497 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់​បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់ និងទំនិញជាប់កម្រិត​កំណត់ (017/0220) អនុក្រឹត្យ 26 February 2020
600 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧អនក្រ.បក ស្តីពី ការកំណត់ និងការបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង ទួលព័ន្ធតាឡី បឹងស្នេហ៍ (០១៧/០២២១) អនុក្រឹត្យ 05 February 2021
Page 12 of 25