ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
488 អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ​ជាគ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈរដ្ឋបាល​ (010/0220) អនុក្រឹត្យ 17 February 2020
19 កិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ពិធីសារទី១ ស្តីពីការមិនកំណត់សិទ្ធិហោះហើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណុចណាមួយនៅក្នុងទឹកដីបណ្តាភាគីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ..(១០/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
47 ច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(១០/០៨១៥) ច្បាប់ 12 August 2015
75 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៣(១០/១២១២) ច្បាប់ 26 December 2012
85 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការធានាទូទាត់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាម(១០/០៦១១) ច្បាប់ 03 June 2011
102 ច្បាប់ស្តីពីការយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទា់ត​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ទៅក្រុមហ៊ុន​ខេមបូឌាទ្រែនមីសិន លីមីធីត(០១០/០៦១០) ច្បាប់ 30 June 2010
113 ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ជនពិការ (១០/០៧០៩) ច្បាប់ 03 July 2009
155 ច្បាប់ស្តីពី មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម(១០​/០៤០៦) ច្បាប់ 05 May 2006
192 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ(០១០/០៣០៣) ច្បាប់ 31 March 2003
217 ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(១០/០៣០០ ច្បាប់ 03 March 2000
218 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជន​ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត(១០/១១០០) ច្បាប់ 03 November 2000
231 ច្បាប់ស្តីពីថវិការបស់រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ ១៩៩៥(០១០/១២៩៤) ច្បាប់ 28 December 1994
251 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ(១០/០១៩៦) ច្បាប់ 24 January 1996
298 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ធជន(១០/០៩៩៩) ច្បាប់ 18 September 1999
364 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត​ (០១០/០៧១៧) ច្បាប់ 25 October 2017
408 ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៨៧ ចំណុច «គ» មាត្រា៨៩ មាត្រា៩០ មាត្រា៩១ មាត្រា ៩៤ មាត្រា១១០ មាត្រា១២០ និងមាត្រា ១២២ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ (០១០/០៦១៨) ច្បាប់ 26 June 2018
474 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការផ្ទេរទណ្ឌិត​ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (010/0320) ច្បាប់ 27 March 2020
311 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោស​អំពើភេរវកម្ម(និរាករណ៍) ក្រឹត្យ-ច្បាប់ 07 February 1992
491 អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្តល់​និងការប្រើប្រាស់​លិខិតឆ្លងដែន​ការទូត និង​ផ្លូវការ (011/0220) អនុក្រឹត្យ 18 February 2020
594 អនុក្រឹត្យលេខ ១១អនក្រ.បក ស្តីពី ការ​រៀបចំនិងការ​ប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃគណៈកម្មាធិការ​ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (០១១/០២២១) អនុក្រឹត្យ 22 January 2021
3 ច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យសហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈ​គណនេយ្យ(និរាករណ៍ដោយច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ) និរាករណ៍ ច្បាប់ 08 July 2002
20 ពិធីសារវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន(១១/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
63 ពិធីសារបន្ថែម ណាហ្គោយ៉ា កូឡាឡាំពួរ ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ និងសំណងការខូចខាតទៅនឹងពិធីសារកាតាហ្សេណា ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព(១១/០៦១៣) ច្បាប់ 09 June 2016
86 ច្បាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ(០១១/០៦១១) ច្បាប់ 17 June 2011
123 ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល(១១/០៣០៨) ច្បាប់ 31 March 2008
137 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៤ (១១/០៥០៧) ច្បាប់ 24 May 2007
156 ច្បាប់ស្តីពីជលផល(១១/០៥០៦) ច្បាប់ 21 May 2006
219 ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់បន្ថែម​ទៅលើច្បាប់ ស្តីពីសវនកម្ម​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(១១/១១០០) ច្បាប់ 24 November 2000
232 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៥(០១១/១២៩៤) ច្បាប់ 31 December 1994
299 ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥១ នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការ​ស៊ីវិល (១១/០៩៩៩) ច្បាប់ 18 September 1999
Page 9 of 26