ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សាររំលែកមរណទុក្ខរបស់ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌​គោរពជូន​លោកជំទាវ សម លក្ខិណា ឌុល គឿន ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ