ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងលោកជំទាវ អ៊ឹង រីណា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាសមាជិកានៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សកម្មភាពជនពិការ