ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិកាក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក