ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

លទ្ធផលស្ថាពរ នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម និងសិស្សព្រះរាជអាជ្ញា ជំនាន់ទី១២ នៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា