ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ២០២៣
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបន្ថែមសមាសភាពក្រុមវិភាគ និងប្រឹក្សាយោបល់ នៃគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការនិងយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការ
សេចក្តីណែនាំលេខ០១១ សណ​ន លើការអនុវត្តការងារអត្តសញ្ញាណកម្ម
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់របស់សាលាជម្រះក្តី និងអង្គការអយ្យការអមសាលាជម្រះក្តី ចំពោះសំណុំរឿងគ្រឿងញៀន ចរាចរណ៍ និងអត្រានុកូលដ្ឋាន
សេចក្តីសម្រេច ១៣ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ២០១៦
តារាងប្រៀបធៀបបទប្បញ្ញត្តិនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីដែលបានវិសោធនកម្មដោយច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាត
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ២០២០
អនុក្រឹត្យលេខ២២អនក្រ.បកស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរណ៍
ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង២០២១
ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការ និងយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការ
ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ២០២៣
Page 2 of 5